Home

Otvorené údaje pre digitálne prepojenú globálnu spoločnosť

Dátové body patria medzi ďalšie zdroje poskytované Open Knowledge Foundation a OCCRP

Podporte naše poslanie prepojením dátových bodiek

Data502 vytvára prvý globálne prepojený grafový pohľad na obchodné aktivity spoločností a ľudí. Spojením dátových bodov zo 180 krajín a 300 zdrojov údajov poskytujeme jedinečný prehľad nielen národnej, ale globálnej obchodnej činnosti.

Riziko podnikovej inteligencie, úverové a konkurenčné spravodajstvo pre medzinárodné spoločnosti Data502 vytvára prvý globálne prepojený pohľad na obchodné aktivity spoločností a ľudí. Spojením dátových bodov zo 180 krajín a 300 zdrojov údajov dávame našim zákazníkom jedinečný prehľad nielen národnej, ale aj globálnej obchodnej činnosti. Spojte bodky - zistite, ktorá firma a osoba má aktívne alebo pasívne spojenie s iným

Stále aktívny?

Ako dobre podniká v danom sektore?

Súvahová analýza

Úverové správy

Analýza kanálov sociálnych médií

Analýza adries a sentimentov

Online marketingové správy

Ochranné známky a patenty

Analýza DNS

Kontaktná informačná správa

Historická správa zamestnanca

Správa o dovoznom zozname nákladu

Prehľad histórie webovej domény